--- co umożliwia ---

Metoda diagnostyki NLS

Metoda diagnostyki NLS umożliwia:
– otrzymanie jakościowej oceny stanu czynnościowego organizmu w postaci fantomowej analizy miejscowej;
– kontrolę skuteczności i wyników zastosowania najróżniejszych metod oddziaływania terapeutycznego oraz ocenę zdolności adaptacyjnych organizmu;
– przeprowadzenie analizy dynamiki zmian stanu czynnościowego organizmu w trakcie leczenia;
– określenie pierwotności ogniska uszkodzenia czynnościowego;
– ocenę charakteru patologii, przy wykorzystaniu systemu ekspertyz.

Analiza NLS Wrocław

— rewolucja —

INNOWACJA NLS

System diagnostyki nieliniowej NLS
Nową rewolucję w tworzeniu systemów komputerowych, zdolnych do samodzielnego wyszukiwania i korygowania defektów i patologii narządów oraz tkanek człowieka
wywołali pracownicy Instytutu Psychofizyki Stosowanej (IPS).
W Instytucie opracowano nie mającą sobie równych aparaturę diagnostyczną, umożliwiającą prześledzenie wszystkich etapów przejścia od zdrowia do choroby, przy
wykorzystaniu charakterystyk falowych tkanek organizmu, a nawet poszczególnych komórek i chromosomów.
Systemy diagnostyki nieliniowej to najnowocześniejsze technologie medyczne, które obecnie na progu XXI wieku można porównać do najbardziej zadziwiających i
perspektywicznych osiągnięć medycyny, to unikalna aparatura diagnostyczna, oparta na analizie widmowej (spectralnej) wirujących pól magnetycznych żywych organizmów.
NLS umożliwia uzyskanie pełnej informacji o zdrowiu i początkowych sygnałach pojawienia się symptomów chorobowych (w tym onkologicznych), niemoliwych do
stwierdzenia drogą jakichkolwiek innych metod diagnostycznych (USG, rentgen, tomografia komputerowa i inne), które uwidoczniają dopiero ukształtowaną już zmianę.
Liczne doświadczenia przeprowadzone w IPS potwierdzają ścisłe powiązanie między polami magnetycznymi i systemami biologicznymi, przy czym pola te wykorzystywane są
w systemach biologicznych jako sposób współdziałań zewnątrz- i wewnątrzkomórkowych. Wirujące pole magnetyczne odgrywa ważną rolę w procesie przekazywania informacji i współdziałania z systemarni biologicznymi.
Najpierw na rynku światowym przedstawiono najnowsze technologie medyczne w zakresie aktywnego sterowania homeostazą. Naukowcy IPS, wypuściwszy na rynek nowy
superaktywny program sterowania homeostazą dokonali rewolucji jeśli chodzi o opracowywanie programów informacyjnych do korygowania zakłóconego wewnątrz organizmu bilansu-homeostazy i neutralizowania ekologicznych i infekcyjnych czynników patologicznych.
W pierwszej kolejności, badaczom z IPS udało się opracować efektywną aparaturę, zdolną automatycznie, bez udziału człowieka, nastrajać się na częstotliwość nerwowych
impulsów organizmu, samodzielnie znajdować i poprawiać defekty i patologie narządów i komórek organizmu, przy pomocy kombinacji różnych, w specyficzny sposób
modulowanych, drgań elektromagnetycznych zapisanych na matrycy.
Fundamentalną ideą przy opracowaniu tej aparatury okazała się hipoteza o tym, że organizm człowieka dysponuje elektromagnetycznym szkieletem informacyjnym, zdolnym
reagować na działanie zewnętrznego promieniowania elektromagnetycznego.
Pracownikom IPS udało się zebrać razem różne rozproszone kierunki medycyny naturalnej i w ten sposób urzeczywistnić w praktyce skok jakościowy – opracować metodę
aktywnego sterowania homeostazą.
Przebadano bezpośrednio: homeopatię, akupunkturę chińską z dalszym jej opracowaniem metodą Volla, Morela, Schimmela; hinduskiego Ajurwedę i teorię czakr; teorię spinu; ziołolecznictwo i inne.
Prace teoretyczne i eksperymentalne, które umożliwiły Instytutowi zrealizowanie aparatu „BIOLAS-OBERON” niskoczęstotliwościowego generatora kwantowego, zostały
rozpoczęte pod koniec XIX wieku przez geniusza elektroniki Nikolę Tesla. Następnie były kontynuowane przez uczonych, których nazwiska zasługują na uwagę: G. Lachowski,
R. Rief i R. Voll.

— Magdalena Jacyszyn —

Analiza NLS

— dlaczego warto —

Badanie NLS

System Nieliniowej Diagnostyki NLS został opracowany przez naukowców z Instytutu Praktycznej Psychofizyki w Rosji. System Diagnostyki Nieliniowej
to najnowocześniejsze technologie medyczne!

BEZPIECZNE
POLECANE
DOKŁADNE
SPRAWDZONE
SKUTECZNE
DOCENIANE

Prawdziwi ludzie. Prawdziwe rezultaty.

Sprawdź co nasi pacjenci mówią o naszej metodzie, naszych programach.
0
+
Lat doświadczenia
0
+
Zadowolonych klientów
0
+
Odbytych szkoleń
0
+
Rekomendacji

— pytania & odpowiedzi —

Q&A CZĘSTE PYTANIA

Specjalnie dla Państwa uruchamiamy bibliotekę wiedzy. Prosimy czytać dokładnie i więcej dupy nie zawracać…

Czy badanie NLS jest bezpieczne?
Tak badanie NLS jest bezpieczne, nieinwazyjne i bezbolesne.
Czy badanie zalecane jest dla dzieci i seniorów?
Tak. Badaniu mogą być poddane dzieci jak i osoby starsze.
Jakie informacje uzyskam po badaniu?
Kompletna ocena stanu organizmu z uwzględnieniem predyspozycji do chorób, nietolerancji pokarmowych oraz obciążeń i alergenów w postaci wydruku dla klienta.
Dla kogo nie jest polecana Analiza NLS?
Dla kobiet w ciąży, dla osób z rozrusznikiem serca, dla osób chorych na epilepsję.
Jak przygotować się do badania?
Zaleca się, aby już w dzień poprzedzający wizytę zadbać o odpowiednie nawodnienie. Nie należy przychodzić bezpośrednio po spożytym posiłku. Podczas badania należy zdjąć całą biżuterię.
Czy po badaniu dostanę zalecenia co do dalszego postępowania?
Tak. Po badaniu szczegółowo przekazywane są wskazówki co do dalszego postępowania.

Dodatkowe pytania?

Zapraszamy na BLOG. Dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniami.